Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Økonomichef - med potentiale til at blive CFO


GLASEKSPERTEN er en af Nordjyllands mest markante vækstvirksomheder. Virksomhedens forretningsgrundlag bygger på højteknologiske maskiner, der kan producere termoruder, hærde glas, slibe glas og laminere glas af enhver art. Virksomhedens maskinpark er nyinstalleret og gør virksomheden til en af de førende virksomheder i Europa inden for dens område. Virksomheden arbejder på til stadighed at være førende, konkurrencedygtige og at kunne udvide markedsområdet.

 

Hovedkontor og produktion ligger i udkanten af Hjørring. Virksomheden opererer i et globalt marked, som er i vækst. Fra salgskontorer i Jylland og Sjælland servicerer man kunder i hele Europa. GLASEKSPERTEN har ca. 210 engagerede medarbejdere, der på de to moderne fabrikker i Hjørring sikrer en høj ensartet kvalitet af de færdige produkter til kunderne – hver gang.

 

Stillingen

Der er tale om en attraktiv, spændende og udfordrende økonomichefstilling i en af Nordeuropas førende glasvirksomheder. Som økonomichef får du det samlede ansvar for hele økonomiområdet i virksomheden.  Det bliver din opgave at sikre en høj kvalitet i virksomhedens økonomistyring og rapportering samt at understøtte de forskellige ledelsesniveauer med nøgletal og analyser. 

 

Som medlem af virksomhedens ledergruppe forventes du at kunne give konstruktiv med- og modspil og at kunne sikre et højt niveau i de økonomiske analyser og beregninger, der danner grundlag for virksomhedens drøftelser og beslutninger.

 

Det bliver en af dine centrale opgaver at sikre en effektiv og hensigtsmæssig drift og organisering af området økonomi og regnskab. Samtidigt forventes du at være en stærk sparringpartner i forbindelse med fremtidige investeringer i selskabet.

 

Blandt dine centrale ansvarsområder kan i øvrigt nævnes:

 • Måneds-, kvartals- og årsregnskaber
 • Budgettering og fore cast
 • Løbende udvikling af virksomhedens system til konsolidering, rapportering og budgettering
 • Likviditets- og risikostyring
 • Forsikrings- og pensionsaftaler
 • Ledersparring vedr. større strategiske beslutninger
 • Ledelse, coaching og udvikling af medarbejderne inden for økonomi og regnskab.
   

Jobbet

Det forventes, at du har erfaring fra en økonomichef-stilling i en større produktionsvirksomhed eller fra en anden ledende stilling inden for økonomi. Du har en økonomisk uddannelse på HD-R / cand.merc.aud. -niveau.  

 

Som person er du kendetegnet ved at være dynamisk, du arbejder struktureret og analytisk, og du er ikke bange for selv at dykke ned i tallene. Du ser vækstmuligheder og løsninger, du formår at balancere mellem stabil, daglig drift og strategisk fremadrettet udvikling.

 

Du er stærk i dialogen, og du er god til både at træffe og eksekvere beslutninger.

 

Du har et godt overblik også i perioder med stort arbejdspres og evner at koble tal med forretningsforståelse. På ledergruppemøder og ved sparring med CEO’en forventes det, at du byder ind med præcise analyser, udfordrende spørgsmål og konstruktiv opfølgning.

 

Opgaverne vil være varierende, og du vil få rig mulighed for at vokse med dine opgaver og på sigt få endnu mere ansvar.

 

I øvrigt forventes det, 

 • at du er forretningsorienteret
 • at du er en stærk personaleleder, der kan gå foran og motivere
 • at du har høj præcision og kvalitet i dine leverancer
 • at du kan lide at arbejde i en organisation med en uformel omgangstone.
   

Domicil

GLASEKSPERTEN´s hovedkontor er hjemmehørende i Hjørring.   

 

I øvrigt

Du tilbydes en gagepakke, der fuldt ud modsvarer dine kvalifikationer.

 

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås hos Jens Erik Hedegaard, tlf. 22 44 04 06, eller Morten Elbro, tlf. 28 58 00 56.

 

 

 


 

Stillingen er netop besat.