Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Direktør til Vesthimmerlands Forsyning


Vesthimmerlands kommune har besluttet at sammenlægge selskaberne Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S og etablere et nyt holdingselskab Vesthimmerlands Forsyning A/S pr. 1. januar 2018.

 

Ved sammenlægningen af de to selskaber forventes der at kunne skabes positive synergier samt besparelser i relation til administration, sammenlægning af domiciler m.v.

 

Til at gennemføre en succesfuld fusion søges en dygtig direktør.

 

Udover den daglige ledelse af virksomheden får du - med reference til bestyrelsen - ansvaret for at udvikle, operationalisere og eksekvere strategier og målsætninger med henblik på at skabe en sund og veldrevet virksomhed.

 

Du kommer til at stå i spidsen for en virksomhed, der spiller en vigtig rolle i nærområdet, hvor både borgere og erhvervsliv er afhængige af, at selskabets håndtering af vand, spildevand og renovation sker med fokus på kvalitet og driftssikkerhed.  

 

I din servicering af bestyrelsen er du garant for lovmedholdelighed, og du forventes hurtigt at kunne uddrage essensen af komplekse problemstillinger og etablere et sikkert beslutningsgrundlag.

 

Det er en central ledelsesmæssig opgave at sikre, at Vesthimmerlands Forsyning får en stærk og samarbejdsorientret kultur med høj trivsel og arbejdsglæde på alle niveauer.

 

Det er endvidere en central opgave for direktøren at fastholde og udbygge det gode samarbejde med kommunen, interessenter og interesseorganisationer i de berørte brancher.

 

Kompetenceprofil

Det forventes, at du som direktør: 

  • Besidder en god kombination af strategisk tænkning, teknisk forståelse og økonomisk indsigt, samt - ikke mindst - politisk tæft.
  • Er en synlig leder, der er god til at sætte mål og kommunikere dem
  • Er god til at skabe resultater gennem stabil drift og sikker økonomistyring
  • Er en motiverende leder, der inddrager medarbejderne og bruger deres kompetencer
  • Er en leder, der kan fungere i et tillidsbaseret samspil med bestyrelsen. 

 

Du har formentlig flere års ledelseserfaring på direktørniveau, gerne fra tilsvarende eller større organisationer samt branchekendskab. Det forventes, at du har en længerevarende uddannelse.

 

 


Ansøgning

Stillingen er netop besat.