Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Chef med ansvar for botilbud i hele Danmark


EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der bl.a. arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte projekter og støtte i eget hjem efter servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfyldt hverdag og et værdigt liv. Virksomheden tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Desuden ydes der assistance til socialpædagogiske botilbud og opholdssteder på konsulentbasis.

 

EKKOfonden er landsdækkende og har flere afdelinger fordelt over hele landet og er i dag en virksomhed med ca. 250 ansatte. EKKOfondens kompetente medarbejdere kan have mange forskellige faglige baggrunde, herunder både pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og socialfaglige konsulenter. Derudover har EKKOfonden eksterne samarbejdspartnere tilknyttet, såsom speciallæge i psykiatri, neuropsykologer m.fl. Læs mere om EKKOfonden på www.ekkofonden.dk.

 

Stillingen

Ekkofonden er i en rivende udvikling, og det forventes, at der i de kommende år vil blive etableret flere nye botilbud rundt om i landet. Men henblik på at stå bedst muligt rustet til fremtiden er der netop sket en styrkelse af virksomhedens øverste ledelse, og den hidtidige chef for botilbud er udnævnt til fagdirektør.

 

I forlængelse heraf skal der ansættes en ny chef for botilbuddene.

 

I chefstillingen får du det overordnede ansvar for samtlige botilbud og særligt tilrettelagte botilbud i EKKOfonden (nuværende 8-10 botilbud), og du vil referere til fagdirektøren.

 

Du kommer til at arbejde i et tæt samarbejde med afdelingslederne for de enkelte botilbud, og det bliver din overordnede opgave at omsætte EKKOfondens strategier til konkrete rammer og mål for de enkelte afdelinger.

 

Der er tale om et job for den erfarne leder, der er vant til at lede gennem ledere.

 

Din ledelsesopgave består bl.a. i:

 • at fastholde og videreudvikle det lederforum, som afdelingslederne tilsammen udgør.
 • at være det centrale bindeled mellem afdelingerne og EKKOfondens direktion.
 • at virke som sparringspartner og inspirator for afdelingslederne med henblik på at sikre høje ledelsesstandarder overalt i organisationen herunder give sparring i.f.m. personalemæssige udfordringer, interne problemstillinger, økonomi m.v.
 • at have det overordnede økonomiske ansvar i forhold til botilbuddene og altid sikre, at der handles økonomisk ansvarligt og med rettidig omhu.
 • at afholde ledermøder, lederseminarer m.v.
 • at sikre, der gennemføres udviklings- og forandringsprojekter efter aftalte rammer og tidsplaner.
 • at optimere kerneprocesser og systemer, der kan bidrage til kvalitet og effektivitet på tværs af afdelinger.
 • at sikre et højt informationsniveau – både af intern og ekstern karakter.
 • at indgå aktivt i videreudviklingen af EKKOfondens tilbud.
 • at bidrage til udviklings- og forbedringstiltag i organisationen.

 

EKKOfondens botilbud understøttes i dagligdagen af EKKOsupport, der består af en række specialister med høje faglige kompetencer. Som chef for botilbuddene vil du være ligestillet med chefen for EKKOsupport, og sammen med fagdirektøren udgør I et lederforum. Der bliver således et tæt samarbejde mellem dig og chefen for EKKOsupport, og I bliver hinandens stedfortrædere i forbindelse med ferier o. lign.

Din profil

Du har en socialfaglig uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har et kendskab til målgruppen. Du har en økonomisk indsigt og er vant til at arbejde med udarbejdelse og opfølgning af budgetter.

 

Det forventes, at du har evnen til at vise retning og skabe den nødvendige tillid og opbakning.

 

Du har fokus på høj faglighed, og du evner at holde fast i EKKOfondens værdisæt om engagement, kvalitet, kommunikation og omsorg.

Du har en betydelig ledelseserfaring, og du er vant til at være leder for ledere.

 

Du kan skabe retning og commitment i en ledergruppe bestående af mennesker med vidt forskellige baggrunde, og du har evnen til at udvikle, guide og uddanne ledere.

 

Du ser muligheder og løsninger frem for begrænsninger, da dette er essentielt som ansat i EKKOfonden.

 

 

Der tilbydes

 • Du får dit virke i en spændende og visionær organisation, der giver mulighed for indflydelse og udvikling. Alle medarbejdere tænker løsningsorienteret og fokuserer på muligheder i enhver situation.
 • En alsidig hverdag med garanti for udfordringer hver eneste dag.
 • En organisation, der er i rivende udvikling, og som i de kommende år forventes at spille en positiv og dagordenssættende rolle indenfor sit felt.
 • Løbende supervision til både personalegruppe og ledelse fra ekstern supervisor.
 • Sundhedsforsikring.
   

Øvrige forhold

Der ønskes tiltrædelse den 1. maj 2017.

 

Arbejdsstedet er administrationen i Hjørring, og der må forventes en del kørsel i forbindelse med besøg i de enkelte botilbud.   

 

 

 


 

Stillingen er netop besat.