Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Afdelingsleder til Odense


EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte projekter og støtte i eget hjem efter servicelovens §§ 85, 107 og 108 med det formål at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfyldt hverdag og et værdigt liv. Virksomheden tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og udviklingsmuligheder. Desuden ydes der assistance til socialpædagogiske botilbud og opholdssteder på konsulentbasis.

 

EKKOfonden er landsdækkende og har flere afdelinger fordelt over hele landet. EKKOfondens kompetente medarbejdere kan have mange forskellige faglige baggrunde, herunder både pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og socialfaglige konsulenter. Derudover har EKKOfonden eksterne samarbejdspartnere tilknyttet, såsom speciallæge i psykiatri, neuropsykologer m.fl. Læs mere om EKKOfonden på www.ekkofonden.dk.

 

Stillingen

Som et led i EKKOfondens fortsatte udvikling oprettes der endnu et botilbud – i dette tilfælde i nærheden af Odense.

 

Botilbuddet ved Odense bliver et botilbud med 9 pladser + 1 akut. Målgruppen er voksne over 18 år med misbrug, sindslidelser, dobbeltdiagnose, personlighedsforstyrrelse og lign. Beboerne kan have udadreagerende adfærd.

 

Som afdelingsleder skal du sikre en høj faglig kvalitet, planlægning og strukturering af husets dagligdag, personaleledelse, kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere, sikre at den pædagogiske linje i forhold til den enkelte beboer bliver fulgt, deltage i alle møder vedr. huset og dets beboere samt afholde personalemøder.

 

Som afdelingsleder har du ansvar for botilbuddets økonomi.

 

Det forventes, at du står til rådighed på mobiltelefon for sparring for medarbejderne i akutte situationer aftener/weekends.

 

Du vil få en koordinator til at understøtte din ledelse og planlægningsopgaver i forhold til vagter, koordinering mv. Det er dit ansvar, at botilbuddet til enhver tid lever op til godkendelsesgrundlaget.

 

Du vil som afdelingsleder af botilbuddet indgå i et kolleganetværk af ledere i EKKOfonden, og du vil have et tæt samarbejde med EKKOfondens chef for botilbud og support samt fællesfunktionen i forhold til en række administrative, sundhedsfaglige og socialfaglige funktioner. Du skal påregne en vis mødeaktivitet i hovedsædet i Hjørring i Nordjylland.

 

Den rette kandidat til stillingen har en socialfaglig uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har et kendskab til målgruppen. Som afdelingsleder vil du få et stort ledelsesansvar, som kræver en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet. Det forventes, at du har en struktureret og disciplineret arbejdsgang, hvor du fokuserer på høj faglighed. Samtidig skal du med robusthed og begejstring indgå i en dynamisk og foranderlig hverdag.

 

Du forventes at være god til – og trives med – at skulle skabe rammer og tryghed i et botilbud, der har sæde i landlige omgivelser og ligger et stykke væk fra byens pulserende liv.  

 

Din profil:

  • Du har en relevant socialfaglig uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller lign.
  • Du har ledelseserfaring og lyst til ledelsesansvar i en større organisation
  • Du kan lede en gruppe af vidt forskellige medarbejdere, så alle ressourcer anvendes optimalt
  • Du ser muligheder og løsninger frem for begrænsninger, da dette er essentielt som ansat i EKKOfonden
  • Du har evnen til at samle personalegruppen, guide og vejlede samt udvikle og uddanne.

 

Du får dit virke i en spændende og visionær organisation, der giver mulighed for indflydelse og faglig udvikling. Alle medarbejdere tænker løsningsorienteret og fokuserer altid på muligheder i enhver situation.

Der tilbydes:

  • En alsidig hverdag med garanti for udfordringer hver eneste dag
  • En tværfaglig supportenhed, der understøtter din ledelse og botilbuddet fagligt og administrativt
  • En flok af beboere og medarbejdere, der alle gør hverdagen indholdsrig, sjov og spændende
  • Løbende supervision til både personalegruppe og ledelse fra ekstern supervisor
  • Sundhedsforsikring.

 

 


 

 

Stillingen er netop besat.