STYRKER MEDARBEJDERE

FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Styrker

Ét kerneområde

Vi har valgt at satse fuldt og helt på, hvad vi er bedst til: Rekruttering gennem search og select. Vi tror ikke på konsulent-supermarkeder, for efter vores mening har virksomhederne ikke brug for konsulenter, der kan lidt af det hele. Når virksomhederne trækker på eksterne ydelser, har de en berettiget forventning om at møde en konsulent, der har dybtgående kompetence og erfaring på sit felt – og netop derfor har vi valgt at fokusere på blot ét kerneområde.

 

 

Nærvær og fleksibilitet

Vi prioriterer nærvær og fleksibilitet både i forholdet til vores samarbejdspartnere, men også internt i huset; Nærvær, fordi alle konsulenter holdes ajour med husets opgaver, og vi alle bidrager med sparring og branche- og kandidatkendskab gennem vores omfattende netværk. Fleksibilitet, fordi vi altid tilpasser vores arbejdsgange – der samlet er baseret på mere end 40 års erfaring - til hver enkelt opgave, da vi tror på, at alle virksomheder er forskellige, hvorfor de anvendte metoder naturligvis også skal være det.

 

 

Indsigt og forståelse

Vi møder virksomhederne på deres hjemmebane – bogstaveligt talt. Hos Hedegaard Management har det høj prioritet at besøge vores kunder jævnligt, da vi mener, det er den eneste vej til at opnå den nødvendige forståelse af virksomhederne. Indsigten i hver enkelt virksomheds liv er en uundværlig grundsten i et udbytterigt  samarbejde.

 

 

Markedets dygtigste konsulenter

Konsulenterne hos Hedegaard Management er, hvad der driver værket. Vores konsulenter har viljen og evnerne til at forstå både virksomheder og mennesker. Vi er dybt engagerede i, hvad der rører sig inden for ledelse, økonomi, organisationsforandringer og personalehåndtering, og dette kombineret med en indgående interesse for at forstå hver enkelt kandidat gør, at vore konsulenter er de dygtigste på markedet.